zamów kartę
karta CA
Chcesz korzystać
z rabatów w blisko
10 000 miejsc?

Nie ma problemu. Wypełnij wniosek
o kartę Credit Agricole - to zajmie tylko
60 sekund!

Zamów swoją kartę

Regulamin „Klubu korzyści”

Zanim przystąpisz do klubu korzyści, przeczytaj ten dokument. Opisujemy w nim zasady, na jakich możesz z niego korzystać.

Gdy w regulaminie piszemy:
    a) „Ty” (np. Ciebie, Twój) – mamy na myśli osobę, która może przystąpić do klubu korzyści,
    b) „my” (np. nas) – mamy na myśli Credit Agricole Bank Polska S.A.,
    c) „nasza strona internetowa” – mamy na myśli www.credit-agricole.pl
Niektórych pojęć w tym regulaminie używamy w określonym znaczeniu. Wyjaśnimy je na końcu regulaminu.

Informacje o klubie korzyści
 1. Z klubu korzyści możesz skorzystać w serwisie lub w CA24 Mobile. Jeśli korzystasz z klubu korzyści w CA24 Mobile to poza tym regulaminem do klubu korzyści stosuje się jeszcze Regulamin Bankowości Elektronicznej CA24.
 2. W klubie korzyści:
      a. prezentujemy oferty partnerów,
      b. prowadzimy Twój profil w serwisie,
      c. możesz zapisywać oferty,
      d. możesz korzystać z ofert spersonalizowanych,
      e. możesz korzystać z dodatkowych ofert promocyjnych w CA24 Mobile.
 3. Cześć funkcjonalności klubu korzyści jest dostępna tylko:
      a. w CA24 Mobile,
      b. gdy jesteś zarejestrowany w serwisie.
 4. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Jeśli jednak korzystasz z klubu korzyści w CA24 Mobile potrzebujesz zainstalować aplikację mobilną banku na swoim telefonie.
 5. Żeby korzystać z serwisu potrzebujesz:
      a. dostęp do internetu i sieci telefonicznej,
      b. e-mail lub numeru telefonu komórkowego,
      c. przeglądarek: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 10, Google Chrome 18, Opera 10 lub ich nowszych wersji. Korzystanie z serwisu jest również możliwe z wykorzystaniem starszych wersji przeglądarek lub innych przeglądarek, jeżeli zapewniają kompatybilność ze standardem HTML5, w przypadku stron internetowych serwisu, oraz ze standardem HTML4.0/XHTML1.0.
 6. Możesz korzystać z klubu korzyści dla własnych potrzeb osobistych. Nie możesz udostępniać ofert osobom trzecim w internecie lub poza nim, które nie mają konta lub karty w banku.
 7. Jak korzystać z klubu korzyści w serwisie
 8. Gdy się zarejestrowałeś w serwisie to zawarłeś z bankiem umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. W każdym czasie możesz wyrejestrować się z serwisu. Możesz to zrobić:
      a. w Twoim profilu w zakładce Twoje dane klikając przycisk „usuń konto”,
      b. kontaktując się pocztą na nasz adres z dopiskiem „klub korzyści”,
      c. e-mailem na adres KlubRabatowy@credit-agricole.pl
 10. Jeśli się wyrejestrujesz to rozwiązujesz z nami umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Jeśli zarejestrowałeś się w serwisie to możemy poprosić Ciebie o Twoją zgodę otrzymywanie od banku informacji o ofertach partnerów klubu korzyści, przed dołączeniem do aplikacji mobilnej banku CA24 Mobile.
 12. Aby korzystać z klubu korzyści w CA24 Mobile wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji o ofertach partnerów klubu korzyści.
 13. Przystąpienie do klubu korzyści i udzielenie zgody autoryzujesz w taki sam sposób, w jaki autoryzujesz transakcje w CA24 Mobile.
 14. W każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od banku informacji o ofertach partnerów klubu korzyści. W takim przypadku nie będziesz już mógł korzystać z ofert klubu korzyści.
 15. Możesz pobrać regulamin klubu korzyści w CA24 Mobile.
 16. Gdy dołączyłeś do klubu korzyści w CA Mobile to zawarłeś z bankiem umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Informacje o ochronie Twoich danych osobowych
 18. Twoim danymi administruje: Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul.Legnicka 48 bud. C-D.
 19. Z nami możesz się skontaktować:
      a. elektronicznie – przez pocztę w serwisie internetowym CA24 lub przez formularz kontaktowy na www.credit-agricole.pl/kontakt/e-mail,
      b. telefonicznie – 19 019 (koszt według taryfy operatora) lub +48 71 35 49 009 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),
      c. listownie – Credit Agricole Bank Polska S.A., 54-202 Wrocław, ul.Legnicka 48 bud. C-D.
  Z naszym inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować:
      d. elektronicznie – IOD@credit-agricole.pl lub przez formularz https://formularz.credit-agricole.pl/lead?lid=248624
      e. listownie – inspektor ochrony danych, Credit Agricole Bank Polska S.A., 54-202 Wrocław, ul.Legnicka 48 bud. C-D.

  Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować zwłaszcza w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.
 20. Zapewniamy, że masz prawo:
      a. dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii,
      b. żądać, abyśmy poprawili, usunęli lub ograniczyli przetwarzanie danych,
      c. sprzeciwić się, abyśmy przetwarzali Twoje dane, gdy mamy prawnie uzasadniony interes, aby to robić,
      d. sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania,
      e. wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, przy czym czynności wykonane przed wycofaniem tej zgody zachowają ważność,
      f. przenieść dane osobowe, jeśli są one przetwarzane na podstawie zgody lub umowy,
      g. wnieść skargę do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby:
      a. zawrzeć z Tobą i wykonać umowę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
      b. realizować nasze prawnie uzasadnione interesy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli
          i. prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług własnych, realizować promocje, oferty specjalne, konkursy lub loterie,
          ii. realizować wewnętrzne cele administracyjne, w tym przygotowywać statystyki i raporty na własne potrzeby oraz w ramach grupy przedsiębiorstw,
          iii. rozpatrywać reklamacje oraz ustalać roszczenia, dochodzić ich lub bronić,
          iv. prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług podmiotów trzecich lub przekazać dane do tych podmiotów – gdy mamy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 22. Przetwarzamy dane:
      a. które Cię identyfikują: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć,
      b. adresowe i teleadresowe, dane socjodemograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształceniu, dochodach i wydatkach,
      c. o Twojej lokalizacji,
      d. o Oprogramowaniu lub urządzeniach, na których korzystasz z naszych usług,
      e. o Twoich zachowaniach, preferencjach lub identyfikatoróach internetowych,
      f. o Twoich zainteresowaniach i potrzebach.
 23. Otrzymujemy dane przede wszystkim od Ciebie lub Twoich pełnomocników.
 24. Przechowujemy Twoje dane do momentu, gdy:
      a. wygaśnie prawny obowiązek ich przechowywania,
      b. wycofasz swoją zgodę,
      c. zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub gdy zrealizujemy nasze prawnie uzasadnione interesy,
      d. do momentu przedawnienia roszczeń,
      e. przez okres trwania zobowiązania.
 25. Przekazujemy Twoje dane podmiotom, które przetwarzają dane na nasze zlecenie.
 26. Mamy ofertę produktów dla dzieci i młodzieży. Jeśli więc dziecko stanie się naszym klientem, będziemy przetwarzać jego dane.
 27. Tworzymy Twój profil na podstawie danych dostarczonych przez Ciebie i innych administratorów oraz danych, które zebraliśmy na podstawie Twoich zachowań.
  Profilujemy, gdy:
      a. realizujemy nasze obowiązki prawne:
          - zapobiegać wykorzystywaniu nas do działań przestępczych,
      b. realizujemy nasze prawnie uzasadnione interesy:
          - dopasowywać komunikację do Twoich preferencji,
          - kwalifikować Cię do określonych grup klientów,
          - przygotowywać dla Ciebie ofertę partnerów,
          - prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług,
      c. dałeś nam na to zgodę.
 28. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy zawarli z Tobą umowę i wykonali nasze obowiązki prawne. Dlatego jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy ani jej realizować.
 29. Dane w celach marketingowych podajesz dobrowolnie.

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz również na naszej stronie internetowej: www.credit-agricole.pl/RODO

 30. Przetwarzamy dane eksploatacyjne, aby świadczyć Tobie usługi drogą elektroniczną, dochodzić roszczeń lub wyjaśniać okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, realizować nasze obowiązki, które wynikają z przepisów prawa.
 31. Dane eksploatacyjne zbieramy automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z klubu korzyści. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dane eksploatacyjne, nie korzystaj z klubu korzyści.
 32. Treści klubu korzyści
 33. Zamieszczamy w serwisie i w CA24 Mobile treści w języku polskim. Możemy też zamieszczać wybrane treści w językach obcych.
 34. Prawa do wszelkich treści, które udostępniamy w klubie korzyści (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują nam lub podmiotom, które z nami współpracują. Korzystanie z klubu korzyści nie wiąże się z nabyciem przez Ciebie jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści. Możesz wykorzystywać treści udostępnione przez nas w klubie korzyści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 35. Treści zawarte w klubie korzyści mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 36. Jesteśmy uprawnieni do wprowadzania zmian, w tym do modyfikacji treści, w serwisie oraz w CA24 Mobile.
 37. Jak możesz złożyć reklamację
 38. Jeśli masz zastrzeżenia do naszych usług, możesz złożyć reklamację.
 39. Możesz to zrobić:
  Jak W jaki sposób
  ustnie • osobiście w dowolnej placówce
  • telefonicznie w CA24 Infolinia pod numerami telefonów:
  19 019, lub +48 71 35 49 009
  (z zagranicy i z telefonów komórkowych)
  pisemnie • listem wysłanym na adres Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław,
  • osobiście w dowolnej placówce
  elektronicznie • przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej
  • wewnętrzną pocztą w CA24 eBank
 40. W reklamacji opisz swoje zastrzeżenia i podaj dane, które pozwolą zidentyfikować Ciebie oraz umowę lub usługę, której dotyczy reklamacja.

  Zależy nam, żeby szybko rozpatrywać reklamacje. Dlatego:
      a) złóż reklamację jak najszybciej,
      b) zamieść w niej:
          • swoje imię i nazwisko,
          • swój numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości,
          • informację, czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja),
          • Twoje zastrzeżenia,
          • Twoje oczekiwania,
      c) dołącz dokumenty, które pozwolą nam ją rozpatrzyć,
      d) podpisz reklamację, jeśli składasz ją pisemnie.
  Proces obsługi reklamacji opisujemy również na naszej stronie internetowej.
 41. Na Twój wniosek potwierdzimy złożenie reklamacji.
 42. Poinformujemy Cię o wyniku reklamacji jak najszybciej, do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymaliśmy reklamację.
 43. W szczególnie skomplikowanych przypadkach ten termin może się wydłużyć. Wtedy poinformujemy Cię o tym, podamy przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musimy ustalić. Podamy też przewidywany termin, w jakim odpowiemy. Będzie to maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymaliśmy reklamację.
 44. Odpowiadamy na reklamację:
      a. na Twój wniosek – e-mailem,
      b. na piśmie lub innym trwałym nośniku.
 45. Możesz odwołać się od naszej decyzji w taki sam sposób, w jaki możesz złożyć reklamację.
 46. Możesz skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zasady postępowania znajdziesz w regulaminach zamieszczonych na stronach internetowych odpowiednich instytucji.
  Instytucja Strona internetowa
  Arbiter Bankowy zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy
  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny
  Rzecznik Finansowy rf.gov.pl
  Powiatowy lub Miejski Rzecznik Konsumentów dane kontaktowe znajdziesz m.in. na stronach internetowych miast i powiatów
  Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR www.ec.europa.eu/consumers/odr/
 47. Możesz złożyć pozew do właściwego sądu powszechnego.
 48. Postanowienia końcowe
 49. Regulamin dostępny jest na stronach serwisu oraz w CA24 Mobile.
 50. Klub korzyści to usługa, którą wykonujemy drogą elektroniczną. Do tej usługi stosowane są przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 51. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 19.05.2022 r.
 52. Regulamin możemy z ważnych przyczyn zmienić w trakcie jego obowiązywania. Ważnymi przyczynami są:
      a. poprawa poziomu bezpieczeństwa klubu korzyści,
      b. zmiana funkcjonalności klubu korzyści,
      c. zmiana w zakresie usług świadczonych w klubu korzyści,
      d. zmiana przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych, które mają znaczenie dla funkcjonowania klubu korzyści.
 53. O zmianach regulaminu informujemy na stronach serwisu lub poprzez wysyłkę wiadomości na Twój adres e-mail. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od daty ich ogłoszenia.
 54. Zmiany regulaminu wiążą Ciebie od dnia ich wejścia w życie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na te zmiany wyrejestruj się z klubu korzyści w serwisie lub wycofaj swoją zgodę w CA24 Mobile.
 55. Możemy z Tobą rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdy naruszysz regulamin.
 56. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy przez bank wyślemy na podany przez Ciebie adres e-mail.
 57. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z klubu korzyści jest prawo polskie.
 58. Słownik
  CA24 Mobile jeden z serwisów CA24, dostępny przez sieć internet za pomocą aplikacji mobilnej
  Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dane banku:
      • ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław,
      • numer KRS 0000039887,
      • NIP 657-008-22-74,
      • kapitał zakładowy (wpłacony) 1 023 607 600,00 zł
  karta wydana przez nas karta kredytowa lub karta debetowa, dzięki której skorzystasz z ofert. Listę tych kart podaliśmy na stronie: https://www.klubkorzysci.pl/honorowane-karty
  klub korzyści serwis oraz sekcja w CA24 Mobile, na których udostępniane są oferty partnerów dedykowane klientom banku
  oferta oferta, dzięki której skorzystasz u partnera z rabatu przy zapłacie kartą za towary lub usług
  partner podmiot, która współpracuje z nami i którego oferty są dostępne w klubie korzyści
  profil obszar dostępny dla Ciebie gdy zarejestrowałeś się w serwisie
  RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  regulamin regulamin klubu korzyści
  serwis strona internetowa banku dostępna pod adresem https://www.klubkorzysci.pl/
  serwisy CA24 usługa bankowości elektronicznej lub zdalnej

Przypomnienie hasła

Opcja nadania nowego hasła dostępna jest tylko dla użytkowników logujących się do serwisu poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu oraz hasła. Osoby logujące się przez serwisy społecznościowe powinny skorzystać z tych serwisów aby odzyskać dostęp do usługi.

Adres e-mail lub numer telefonu