zamów kartę
karta CA
Chcesz korzystać
z rabatów w blisko
10 000 miejsc?

Nie ma problemu. Wypełnij wniosek
o kartę Credit Agricole - to zajmie tylko
60 sekund!

Zamów swoją kartę

Polityka prywatności

 1. Wydawcą serwisu internetowego „Klub korzyści Banku Credit Agricole” umieszczonego pod adresem https://www.klubkorzysci.pl jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D.
 2. Internetowy Serwis Klubu korzyści Banku Credit Agricole jest bezpłatnym serwisem internetowym, kierowanym do obecnych i przyszłych Klientów Credit Agricole Bank Polska S. A.
 3. Wydawca "Klub korzyści Banku Credit Agricole" dołożył starań, aby materiały zawarte na stronie "Klub korzyści Banku Credit Agricole" w postaci wszelkiego rodzaju elementów tekstowych i graficznych, pochodziły z rzetelnych i wiarygodnych źródeł. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za aktualność i kompletność przedstawianych w serwisie publikacji i danych. Tym samym, nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia, a przede wszystkim za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji dostępnych w Serwisie.
 4. Proces wprowadzania przez Użytkownika danych do formularzy umieszczonych w serwisie jak i formularza kontaktowego realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, co w sposób wydatny wpływa na ochronę danych.
 5. Informacje z formularza kontaktowego wykorzystywane będą do przygotowania wstępnej oferty oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 6. Przekazanie Credit Agricole Bank Polska S. A. adresu e-mail Użytkownika i wyrażenie zgody na wykorzystanie go w celach korespondencyjnych jest warunkiem rozpoczęcia rozpatrywania wniosku. Informacje dotyczące złożonego wniosku będą kierowane do Użytkownika drogą elektroniczną, telefonicznie, ewentualnie pocztą.
 7. Gromadzonych danych Credit Agricole Bank Polska S. A. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika.
 8. Użytkownik serwisu "Klub korzyści Banku Credit Agricole" musi wiedzieć, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji, z wyłączeniem protokołu SSL, z reguły nie mają charakteru poufnego i są narażone na ingerencję osób trzecich. W przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z komputera, do którego dostęp mają także inne osoby, po zakończeniu korzystania ze stron serwisu "Klub korzyści Banku Credit Agricole", zawierających miejsca do wprowadzania danych osobowych lub z części dostępnych po zalogowaniu, dla własnego bezpieczeństwa powinien dopełnić procedury wylogowania i całkowitego zamknięcia tych stron.
 9. Do informacji osobowych i telefoniczno-adresowych mają dostęp wyłącznie osoby odpowiednio do tego przygotowane i na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).
 10. Credit Agricole Bank Polska S. A. wprowadził rygorystyczne procedury postępowania, obowiązujące wszystkich pracowników. Wyraża się to między innymi, w precyzyjnym ograniczaniu dostępu do danych Klientów. Kolejnym mechanizmem systemu zabezpieczeń jest rejestrowane wszystkich czynności pracowników Credit Agricole Bank Polska S. A. w systemie oraz nagrywanie rozmów przeprowadzanych z Klientami.
 11. Credit Agricole Bank Polska S. A. odpowiada wyłącznie za Politykę Prywatności własnego Internetowego Serwisu "Klub korzyści Banku Credit Agricole". Nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w innych Serwisach, w szczególności tych wydawców, których strony internetowe odsyłają za pomocą linków do Witryny "Klub korzyści Banku Credit Agricole", jak również tych, do których linki znajdują się w serwisie "Klub korzyści Banku Credit Agricole".
 12. Wydawca serwisu "Klub korzyści Banku Credit Agricole" zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 13. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami przedłożonej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przypomnienie hasła

Opcja nadania nowego hasła dostępna jest tylko dla użytkowników logujących się do serwisu poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu oraz hasła. Osoby logujące się przez serwisy społecznościowe powinny skorzystać z tych serwisów aby odzyskać dostęp do usługi.

Adres e-mail lub numer telefonu